Panuseliuguri valikud

Panuseliuguri valikud annavad hea võimaluse kohandada panuseliugurit oma eelistuste järgi ja kiirelt valida eelistatud panuse suuruse.

Ava pealobbyst:

  • „Lisavalikud“ → „Seaded“ → „Pokkerimäng“ → „Panuseliugur“

„Astmeline kohandamine“ võimaldab valida panuste tõstmist suure või väikese pimepanuse võrra.

Valik „Vali klõpsatud positsioon“ tähendab, et saad hiirega klõpsates valida liuguri asukohta ribal. Nii saad kiirelt panuse suurust muuta. Kui see valik on välja lülitatud, liigutab üks klõps liugurit ühe suure või väikese pimepanuse jagu edasi sinu „Astmelise kohandamise“ valiku järgi.

„Muuda hiire kerimisriba“ muudab hiire kerimisriba toimimist: üles kerides panuse suurus väheneb, alla kerides aga suureneb.

Valiku „Panuseliuguri lühitee nupud“ aktiveerides ilmuvad panuseliuguri kohale nupud panuse suurustega. Nii saad lauas mängides kiirelt panuse suurust muuta.

Tagasiside

Kas said siit oma küsimusele vastuse?

Seotud abimaterjalid