Home Games kasutustingimused

POKERSTARS HOME GAMES - KASUTUSTINGIMUSED

Kasutades PokerStarsi online teenust Home Games (“Home Games”) pead juhinduma järgnevatest reeglitest ja kasutustingimustest ning enne alustamist palume need täies ulatuses läbi lugeda. Pane tähele, et käesolev Leping on juriidiliselt siduv sinu ja REEL Estonia Ltd vahel. REEL Eesti Ltd tegutseb vastavalt 18. augustil 2010 Eesti Maksu- ja Tolliameti väljastatud litsentsile number HKT000013 ning 20. septembril 2010 Eesti Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud tegutsemisloale number HKL000065. REEL Estonia Ltd pakub teenuseid koostöös Rational Entertainment Enterprises Limited (kui pole teisiti märgitud, nimetatakse mõlemat ühingut käesolevas tekstis kui „PokerStars“, „me“ või „meie“). Meie omame  ja opereerime veebilehte, mis asub aadressil www.pokerstars.ee ("Sait"), kus on kättesaadaval ka Home Games. Lisaks käesoleva lepingu tingimustele, loe läbi ka meie Lõppkasutaja litsentsileping, Privaatsuspoliitika, Pokkerireeglid, Pärisraha töötlemine ja valuutavahetus kasutustingimused ja VIP klubi kasutustingimused kui ka muud eeskirjad, poliitikad, kasutustingimused, mängude ja kampaaniatega seotud reeglid, millele antud kontekstis viidatakse ning millest võime sind aeg ajalt teavitada. Kui oled sõlminud partner-kokkuleppe PokerStarsiga või ühe meie grupi ettevõttega, mille kaudu turundad ja edendad Saiti oma veebisaidi kasutajatele (“Partnerleping”), on ka see antud lepinguga seotud.

Pane tähele, et Home Games eesmärk on tuua sinuni kogemus, justkui mängiksid kodus sõpradega. Seetõttu mängid tõenäoliselt inimestega, keda tunned ning kes asuvad sinuga füüsiliselt samas kohas. PokerStarsil ei ole võimalik kinnitada Home Games seaduslikkust igas piirkonnas ning seetõttu on sinu kohus tagada, et sul on seadusega lubatud Home Games mängudes osaleda.

Eeldusel, et PokerStars lubab sul kasutada Home Games lahendust, vajutades nupule ’Nõustun’ alustad sa tarkvara installeerimist ning nõustud käesolevas Lepingus sätestatud tingimustega, lõppkasutaja litsentsilepingu, privaatsuspoliitika, pokkerireeglite, pärisraha töötlemise ja valuutavahetus kasutustingimustega ning VIP klubi kasutustingimustega. Pane tähele, et neid võidakse aeg-ajalt uuendada või täpsustada kooskõlas Lepingu ja teiste ülalnimetatud poliitika sätetega.

PokerStarsi Home Games lahendus annab sulle võimaluse kutsuda oma sõpru ja lähedasi kogukonna liikmeid mängima Home Games mänge olenemata sellest, kus maailma otsas nad asuvad. Home Games põhimõte seisneb selles, et rahamängudes ja turniiridel osaledes saad valida suure hulga  pokkerivariatsioonide vahel, mis võimaldab sul kogeda mugavust, konkurentsi ja lõbusaid Home Games mänge inimestega keda tunned. Sinu poolne Home Games kasutus peaks kaasa aitama ja olema kooskõlas Home Games põhimõttega. Mängija andmete, klubi statistika ja paljude teiste mängu tulemuste (’Andme vahendid’), mis on Home Games lahenduses sätestatud, ainsaks eesmärgiks on edendada sinu sotsiaalset ja konkurentsivõimelist kogemust sõprade ning  lähedaste kogukonna liikmete vahel. Mitte ühtegi Andme vahendit ega mis tahes muud sealt tulenevat teavet ei tohi kasutada või välja anda ühelegi Klubi juhile, Liikmele ega ka kolmandale osapoolele rahalise kasu eesmärgil. PokerStars jätab endale ainuõiguse, juhul kui avastab või kahtlustab, et Home Games põhimõtet on kuritarvitatud või et mistahes Andme vahendit ning mistahes muud sealt tulenevat teavet on sinu poolt jagatud rahalise kasumi eesmärgil, peatada sinu Home Games kasutamise õigused ja/või sulgeda seotud Klubi igal ajal oma äranägemise järgi.

1. MÕISTED JA TÕLGENDAMINE
1.1

Mõisted, mida on kasutatud Lõppkasutaja litsentsilepingus on sama tähendusega ka antud Lepingus.

1.2

Lepingus kasutatud sõnadel ja fraasidel on järgnevad tähendused (kui ei ole mainitud vastupidist):

 1. Administraator” tähendab Klubi juhti või Liiget, kellele on antud privileegid korraldada ja tühistada HG mänge, seadistada HG mängude parameetreid, määrata HG mängu algusaeg ning teha muid HG mängudega seotud administratiivseid otsuseid;
 2. Klubi” tähendab pokkeriklubi, mis loodud Kasutaja poolt kasutades Home Games lahendust;
 3. KM mäng” tähendab online pokkerimängu, kasutades Home Games lahendust;
 4. KM turniir” tähendab HG mängu, mis on turniir;
 5. Klubi juht” tähendab Kasutajat, kes avas klubi; ja
 6. Liige” tähendab Kasutajat, kes on Klubi liige, kuid mitte Klubi juht.
1.3
 1. Oled sina Kasutaja;
 2. Home Games on Mäng;
 3. PokerStarsi poolt Home Games lahendusega seoses väljatöötatud tarkvara on osa Tarkvarast;
 4. sõna ja logo “HOME GAMES” on Kaubamärgid; ja
 5. mis tahes Home Gamesiga seotud sisselogimise andmed, sealhulgas konto numbrid, Klubi ja Kasutajatunnus ning Klubi kutsekoodid on Sisselogimise tõendid.
1.4

Fraas, mis sisaldab mõistet “sealhulgas”, “sisaldab” või “näiteks” tähendab “ kaasa arvatud kuid piiranguteta” ega muuda sõna mõtet antud kontekstis.

1.5

Ainsuses sõnad kehtivad ka mitmuses ning vastupidi. Soo puhul on mõeldud nii naisi kui mehi.

1.6

Viide “Punkt”on viide käesoleva Lepingu sätetele.

2. Autoriteet
2.1

PokerStars jätab endale õigused:

 1. avada, hooldada ja sulgeda Klubi;
 2. võimaldada, hallata või eemaldada Klubi juhi staatust;
 3. võimaldada, hallata või eemaldada Liikme staatust; ja
 4. võimaldada, hallata või eemaldada Administraatori staatust.
2.2

PokerStarsi juhtkonna otsus mis tahes Klubi või Home Games kasutamisega (sealhulgas sinu Klubi ja liikmelisuse staatus) seotud küsimuse osas on lõplik ning ei ole avatud uuesti üle vaatamiseks ega edasi kaebamiseks.

3. KLUBI JUHI KOHUSTUSED
3.1

Kui oled Klubi juht, pead lugema, järgima ja lähtuma Klubi juhi juhendist, mis puudutab Home Games lahendust ning millest aegajalt Saidil informeeritakse.

3.2

Klubi juhid on PokerStarsi esindajad ja peavad jätma Klubi Liikmetele ning avalikkusele parima mulje nii PokerStarsist kui Home Games lahendusest. Sa ei tohi käituda viisil, mis meie arvates rikub või võib rikkuda PokerStarsi või mõne tema grupi ettevõtte mainet või mis võib kahjustada PokerStarsi või tema partnerite huve.

3.3

Klubi juhid on PokerStarsi esindajad ja peavad jätma Klubi Liikmetele ning avalikkusele parima mulje nii PokerStarsist kui Home Games lahendusest. Sa ei tohi käituda viisil, mis meie arvates rikub või võib rikkuda PokerStarsi või mõne tema grupi ettevõtte mainet või mis võib kahjustada PokerStarsi või tema partnerite huve.

 1. tegutsed Klubis vastutustundlikult ja heas usus;
 2. võtad liikmeteks vaid neid inimesi, keda tunned ja usaldad;
 3. piiramata lõppkasutaja litsentsilepingus määratud kohustusi, kaitsed oma Kasutaja kontot ja ligipääsu Klubi juhtkonna seadistustele volitamata kasutuse eest (soovitame kasutada meie RSA turvalisuse seadet);
 4. annad Liikmetele klubiga seotud probleemidele esmast (välja arvatud vaidlused Liikmete vahel) kliendituge ning kasutad kõiki mõistlikke vahendeid probleemide lahendamiseks (kui vajalik, koos PokerStarsi klienditoe abiga);
 5. oled esimeseks kontaktiks kõikide Liikmete vahel tekkinud probleemide lahendamisel, mis on seotud sinu Klubiga ning kasutad kõiki mõistlikke püüdlusi taoliste vaidluste lahendamiseks ilma PokerStarsi abita;
 6. kohtled Liikmeid õiglaselt ja austusega;
 7. austad Liikmete privaatsust ja töötled nende isikuandmeid kooskõlas meie Privaatsuspoliitikaga;
 8. kasutad Liikmete blokeerimise võimalust mõistlikult ja blokeerid Liikmeid vaid pärast Klubi heaolu kaalutlust;
 9. iga Klubi juhina, juhul kui lahkud Klubist või pole võimeline täitma Klubi juhi kohustusi, nimetad ühe oma Klubi Liikmest pärijaks,
 10. teatad meile koheselt klubis toimuvast mis tahes ebaseaduslikust teadaolevast või kahtlustatavast pettusest, mängumärkide loovutamisest, kokkumängust, rahapesust või mõnest teisest käitumisest, mis on meil kriminaalne või keelatud (nagu on määratletud käesolevas Lepingus, Lõppkasutaja litsentsilepingus või muul moel või selle Saidi kaudu); ja
 11. lähtud kõikidest vajalikest juhistest, mis on antud PokerStarsi poolt seoses sinu Klubi, sinu ja (sinu kontrolli alla jääva) Liikmete Home Games lahenduse kasutamisega.
3.4

Klubi juht peab valima Klubi nime, mis oleks ainulaadne. Anname sulle teada, kui sinu soovitud nimi on juba kasutusel. Niipea kui see on heaks kiidetud, pole võimalik Klubi nime muuta. Erandiks on juhud, kui nimi ei ole vastavuses punktiga 3.5.

3.5

Lisaks punktile 3.4, Klubi juht ei tohi valida Klubile nime, logo või pilti, mis:

 1. on solvav, ebaseaduslik, ropp, vääritu, kuritahtlik, pornograafiline, laimav, solvav, ähvardav, võib õhutada rassilist vihkamist või on pühadust teotav;
 2. rikub intellektuaalse omandi või teisi PokerStarsi õigusi või mõnda kolmandat osapoolt või rikub mõnda seadust;
 3. sisaldab mis tahes URLi;
 4. sisaldab teise mängija Kasutajatunnust;
 5. sisaldab mõne elukutselise pokkerimängija nime või mõne teise kuulsuse nime (kui see just pole sinu enda nimi või kui selline inimene pole Klubi juht või klubi Liige);
 6. sisaldab erilisi tähemärke; või
 7. sisaldab PokerStarsi konkurendi nime või reklaamib nende teenuseid.
3.6

Ilma eranditeta ülaltoodud punktides 3.4 ja 3.5, kõik Klubi nimed, logod ja pildid kuuluvad PokerStarsis läbivaatamisele ja heakskiitmisele. PokerStars jätab endale õiguse enda äranägemise järgi lükata tagasi Klubi nimi, logo või pilt, ilma tagasilükkamise põhjuseid täpsustamata.

3.7

Ilma, et see piiraks punkti 3.3(b), Klubi juht ei tohi tegeleda liikmete värbamiseks rämpsposti (soovimatu reklaami) levitamisega ega kasutada muid pealetükkivaid meetodeid. Iga Klubi juht vastutab ainuisikuliselt tema poolt saadetud e-kirjade sisu eest.

3.8

Klubi juhil ei ole lubatud nõuda Liikmetelt Klubiga liitumise eest tasu.

4. LIIKME KOHUSTUSED
4.1

Liikmena nõustud, et:

 1. liitud vaid Klubidega, mille Klubi juhti tunned ja usaldad;
 2. Liikmena käitud vastutustundlikult ja heas usus;
 3. kohtled teisi Liikmeid õiglaselt ja austusega;
 4. austad teiste Liikmete privaatsust ja kasutad nende isikuandmeid kooskõlas meie Privaatsuspoliitikaga;
 5. kaitsed oma Kasutaja kontot ja ligipääsu Klubi juhtimise funktsioone volitamata kasutuse eest (soovitame kasutada meie RSA turvalisuse seadet);
 6. Klubi juht on sinu esimeseks kontaktpunktiks kõigile Klubiga seotud päringutele, muredele ja vaidlustele;
 7. teatad meile koheselt klubis toimuvast mis tahes teadaolevast või kahtlustatavast pettusest, mängumärkide loovutamisest, kokkumängust, rahapesust või mõnest teisest käitumisest, mis on meil ebaseaduslik või keelatud (nagu on määratletud käesolevas Lepingus, Lõppkasutaja litsentsilepingus või muul moel või selle Saidi kaudu); ja
 8. ei käitu viisil, mis meie arvates võib rikkuda PokerStarsi või mõne tema grupi ettevõtte mainet või mis võib kahjustada PokerStarsi või tema partnerite huve.
4.2

Kutsudes teisi Klubiga liituma, ei tohi sa Liikmena tegeleda rämpsposti levitamise või mõne muu pealetükkiva meetodiga. Iga Liige vastutab ainuisikuliselt tema poolt saadetud e-kirjade sisu eest.

5. PARTNERID
5.1

Kui oled Partneri Lepingu üks osapool, oled Home Games lahendust kasutades seotud järgnevate kasutustingimustega, (Punktis 5 toodud suurte tähtedega mõisted ning Lepingus mitte teistmoodi defineeritud mõistetel on tähendus, mis anti neile Partneri Lepingus)

5.2

Sulle on käesolevaga antud õigus turustada ja edendada Home Games lahendust, pannes osana Saidi turundamise ja edendamise eesmärgil Veebilehele Turunduse koode ja/või Linke, pidades kinni kõige uuemast Partner Lepingu versioonist. Iga Klubi, mis on loodud sinu poolt volitamata turnundamise ja edendamise tõttu, suletakse koheselt PokerStarsi poolt.

5.3

Sul on lubatud kutsuda oma Veebilehe kasutajaid, sealhulgas e-posti vahendusel, Klubi juhiks ja lisada sellisele kutsele oma Turunduskoodi ja/või Link. SIISKI on rangelt keelatud, mis tahes kolmandatel osapooltel, sealhulgas piiranguteta sinu Veebilehe kasutajatel ja ükskõik millisel Klubi juhil või Liikmel, kutsuda potensiaalseid Liikmeid Klubisse kasutades Linki ja/või Turunduse koodi mis on sulle välja antud Partner Lepingu alusel.

5.4

Sul on rangelt keelatud lisada mistahes Turunduskood ja/või Link, mis on sulle välja antud Partner Lepingu kohaselt või mistahes ajendil, kolmandale osapoolele mõeldud kutsele. Sealhulgas kuid ilma piiranguteta sinu Veebilehe kasutajatele, et saada sinu poolt loodud Klubi Liikmeks.

5.5

Sul on keelatud taotleda kolmandalt osapoolelt, sealhgulgas ilma piiranguteta sinu Veebilehe kasutajatelt, kutsuda potensiaalseid Liikmeid sinu poolt loodud Klubisse kasutades Linki ja/või Turunduse koodi, mis on sulle välja antud Partner Lepingu alusel.

5.6

Sul on keelatud pakkuda või varustada (või hankida kolmandate osapoolte pakkumisi või varustamist) ükskõik millist loata toetust või boonust mis tahes kujul, (otsene, kaudne, rahalist või muu) e-posti, Veebilehe või mõne muu andmekandja (online või offline) kaudu, kolmandatele osapooltele läbi sinu Home Games kasutuse, sealhulgas jagada sinu poolt teenitud Komisjonitasu läbi Home Games kampaania vastavalt antud Lepingu tingimustele.

5.7

Sul on keelatud kasutada Home Games lahendust mis tahes kahjustaval moel (sealhulgas kasutada seda selleks, et suurendada Komisjonitasu või Tasusid, mis muidu makstaks sulle).

5.8

Juhul, kui oled rikkunud käesolevat punkti 5 või ei võtnud kasutusele mingisuguseid meetmeid, et takistada lepingus välja toodud keelatud tegevusi, jätame endale ainuõiguse võtta kasutusele meetmeid ,mida vajalikuks peame; sealhulgas mis tahes seotud Klubi sulgemise ja/või Partner Lepingu lõpetamise oma äranägemise järgi.

5.9

Sinu õigus kasutada Home Games lahendust, nagu on antud käesolevas punktis 5, on tühistatav PokerStarsi poolt igal ajal oma äranägemise järgi ning see on vastavuses ka teiste lisatingimuste ja-või piirangutega, mis PokerStars võib aegajalt ainuõiguslikult sätestada. Sinna hulka kuulub, kuid mitte ainult võimalus piirata Liikmete arvu või protsendimäära, mis on seotud igas Klubis sinu Jälgimiskoodi kaudu.

6. REKLAAM
6.1

Sa ei tohi kasutada Home Gamesi, et reklaamida teiste pokkerisaitide teenust või toodet, välja arvatud PokerStarsi või tema grupi ettevõtteid (näiteks kuvades kolmandate osapoolte linke või neid reklaamides) või mis tahes muul moel julgustada Liikmeid mängima PokerStarsi konkurentide saitidel.

6.2

Sa ei tohi postitada linke ega muul viisil siduda Saiti või ühtegi osa sellest (sealhugas ka need Saidi osad, mis seotud sinu Klubiga) mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitidele.

6.3

Saidi kodulehte võid mainida mis tahes veebisaidil, mis kuulub sulle või sinu poolt saadetud e-kirjas tingimusel, et teed seda viisil, mis (i) on õiglane ega kahjusta juriidiliselt meie mainet ega kuritarvitata ega (ii) viita mingisugusele meie poolsele ühendusele, heakskiitmisele ega ka toetusele, kui seda olemas pole. Sa ei tohi siduda muid linke peale Saidi kodulehe ilma meie eelneva nõusolekuta . Sinu õigust siduda, vastavalt antud punktile 6.3, ei saa anda all-litsentsi, seda ei saa loovutada ega ka muul viisil üle kanda. Jätame endale õiguse tühistada linkimise loa igal ajal ilma ette teatamata.

7. RAHALINE KASU
7.1

Sa ei tohi mingil viisil saada rahalist kasu kasutades Home Games lahendust(nii Klubi juhina kui ka Liikmena), välja arvatud mängude legaalsetest võitudest. Näiteks ei tohi sa nõuda Liikemetelt liitumise tasu, võtta klubis mängitud käte pealt reiki ega ka (ilma punktide 6.1 või 6.2 piiramiseta) teenida raha reklaamitulust.

8. PRIVAATSUS JA IDENTITEET
8.1

Tunnistad ja nõustud , et HG mängudes osalevad isikud, kes tunnevad üksteist ning mõned või kõik nad võivad mängida samast asukohast. Seda arvesse võttes nõustud käesoleva Lepinguga ning kinnitad, et sul on antud piirkonnas seaduslikult lubatud Home Games mängudes osaleda.

8.2

PokerStarsi mängijakonto Kasutajatunnus jääb ka sinu Klubi juhi või Liikme tunnuseks ning see kuvatakse Klubi juhile ja Liikmetele Home Games lobbys, Klubi lobbys ja avalikes klubide nimekirjades (kui Klubi juht otsustab klubi nendes nimekirjades avaldada). Seetõttu teavad isikud, kes tunnevad sind läbi Home Games lahenduse ja/või läbi sinu Klubi, ka sinu PokerStarsi mängijakonto Kasutajatunnust. Kui sa pole sellega nõus, ei tohi sa Home Games lahendust kasutada. Kasutajatel pole lubatud omada rohkem kui ühte ainulaadset Kasutajatunnust.

8.3

PokerStars võib vaadata vestluste ajalugu ükskõik millisel eesmärgil ning sealhulgas piiranguteta kontrollida sinu käesoleva Lepingu ja Lõppkasutaja litsentsilepingu täitmist.

8.4

Sinu isikuandmeid võidakse jagada kolmandatele osapooltele kui kahtlustame, et oled seotud pettustega (nagu välja toodud punktis 10.1). Sellise informatsiooni jagamisel täidame Privaatsuspoliitika reegleid.

8.5

Nõustud saama meilt kirju seoses Klubi tegevusega, sealhulgas HG mängude ajakavasid, tulemusi ja edetabeleid. Võid loobuda taoliste kirjade saamisest igal ajal vastava Klubi seadistuste alt. Pane tähele, et kui sa ei loobu teatud Klubi e-kirjadest, saadetakse sulle teated isegi kui oled loobunud Saidiga seotud e-kirjade saamisest.

9. HÄÄLVESTLUS
9.1

Klubi juht võib oma Klubi HG mängudes vastavalt oma äranägemise järgi häälvestluse sisse lülitada. Seal kehtivad kõik käesolevas Lepingus olevad tingimused.

9.2

Nõustud sellega, et PokerStars ei jälgi järjepidevalt Home Games Kasutajate häälvestlus ning kui soovid HG mängudes häälvestlust kasutada, teed seda omal vastutusel.

9.3

Häälvestluse kasutamine pahatahtlikul või solvaval moel, muuhulgas kokkumängu, pettuse, rämpsposti ja/või ahistamise eesmärgil on rangelt keelatud.

9.4

Nende reeglite rikkumisest tuleb koheselt teavitada PokerStarsi kliendituge (homegames@pokerstars.ee).

9.5

Kui PokerStars avastab, et Liige, Klubijuht või Klubi on käesolevas klauslis 8 häälvestlusega seotud reegleid rikkunud, on meil õigus vastav Liige või Klubijuht või Klubi häälvestluse rakenduse kasutamisest blokeerida ja/või võtta kasutusele lisameetmed (muuhulgas kõik allpool asuvas punktis 11 toodu).

10. SÜSTEEMIHOOLDUS
10.1

PokerStars võib aeg-ajalt Home Games lahenduse peatada, et läbi viia vajalik hooldus (või mõnel teisel põhjusel, nagu lubatud Lõppkasutaja litsentsilepingus). Kui võimalik, anname sulle sellest eelnevalt teada ning seetõttu võidakse planeeritud HG mängud tühistada. Klubi juht ei vastuta taoliste mängude peatamiste eest.

10.2

Klubi liimena nõustud, et mängu peatamine, nagu kirjeldatud punktis 9.1, on väljaspool Klubi juhi kontrolli. Seda arvesse võttes peaksid küsimuste korral eelkõige ühendust võtma oma Klubi juhiga.

10.3

Klubi juhina nõustud tegelema Liikmete päringutega seoses mängude peatamisega nagu kirjeldatud punktis 9.1.

10.4

Võid HG turniirilt registreerimise tühistada igal ajal kuni kaks minutit enne turniiri algusaega. Kaotad oma sisse-ostu, kui ei mängi kokkulepitud HG turniiril või kui ei tühista õigeaegselt turniirilt registreerimist ning PokerStars ei anna sulle kompensatsiooni.

11. PETTURLIK KÄITUMINE
11.1

PokerStars l1PokerStars lubab sul kasutada Home Games lahendust juhul, kui sa ei pane toime mis tahes pettust ega käitu ebaausal moel. Nõustud, et sa ei pane toime ega hangi, julgusta, abista ega ka toeta mis tahes pettust või ebaausat tegevust, mis on ebaseaduslik või meie poolt keelatud (nagu käeolevas Lepingus, Lõppkasutaja litsentsilepingus või muul moel Saidi kaudu sätestatud) seoses Klubi või Home Games kasutamisega (“Petturlik käitumine”).

11.2

PokerStars võtab Petturlikku käitumist väga tõsiselt. Vastavalt muudele õigustele või õiguskaitsevahenditele, mis on kirjas käesolevas Lepingus, Lõppkasutaja litsentsilepingus, seadustes või on teisiti juba olemas, teavitatakse sellest piirkondlike ametivõime, kui kasutaja on seotud Petturliku käitumisega.

11.3

juht vastutab Liikmete valimise eest ning peab veenduma, et nad on ausad ning tõenäoliselt mitte seotud Petturliku käitumisega. Klubi juhil tuleb mõistlikuse piires teostada Klubis järelvalvet ning Petturliku käitumise tõendite korral teavitama sellest PokerStarsi kliendituge homegames@pokerstars.ee vastavalt käesolevale punktile 3.2(j).

11.4

Piiramata punkti 10.3, iga Liige peab olema valvel ja teavitama PokerStarsi kliendituge homegames@pokerstars.ee igasugusest kahtlusest Petturliku käitumise kohta vastavalt käesolevale punktile 4.1(g).

12. LEPINGU PEATAMINE JA RIKKUMINE
12.1

Kui usume, et oled rikkunud ükskõik millise käesoleva Lepingu või Lõppkasutaja litsentsilepingu punkti või mõnel teisel õigustataval põhjusel, jätab PokerStars endale õiguse (ilma, et see piiraks tema muid õigusi käesolevas Lepingus, Lõppkasutaja litsentsilepingus, seaduse järgi või mõnel muul viisi) koheselt:

 1. peatada või takistada sinu ligipääs Saidile või mis tahes selle osale, kaasaarvatud ükskõik millisele Klubile, kus oled Klubi juht või Liige või Home Games lahendusele üldiselt;
 2. peatada või tühistada kõik HG mängud või muud tegevused seotud Klubiga;
 3. peatada Klubi tegevus; ja/või
 4. sulgeda Klubi.
12.2

Kui on leitud, et oled rikkunud mõnda sätet käesolevas Lepingus või Lõppkasutaja litsentsilepingus, jätab PokerStars endale õiguse (ilma, et see piiraks tema muid õigusi käesolevas Lepingus, Lõppkasutaja litsentsilepingus, seaduse järgi või mõnel muul viisi) koheselt:

 1. lõpetada käesolev Leping;
 2. peatada või takistada sinu ligipääs Saidile või mis tahes selle osale, kaasaarvatud ükskõik millisele Klubile, kus oled Klubi juht või Liige või Home Games lahendusele üldiselt;
 3. peatada või tühistada kõik HG mängud või muud tegevused seotud Klubiga;
 4. peatada Klubi tegevus või sulgeda Klubi püsivalt;
 5. konfiskeerida kõik Kasutaja kontol olevad rahalised vahendid;
 6. lõpetada sinu Kasutaja konto;
 7. võtma sinu suhtes kasutusele seaduslikud meetmeid; ja/või
 8. võtma kasutusele PokerStarsi äranägemise järgi muud meetmed.
13. VASTUTUS JA HÜVITAMINE
13.1

Nõustud täielikult kindlustama ja kaitsma PokerStarsi, tema aktsionäre, direktoreid ja töötajaid kõigi nõuete, kahjude, kahjumi, kulude ja väljaminekute eest (sealhulgas juriidilised tasud ja igasugused muud tasud, sõltumata nende tekkimise viisist), mis võivad tuleneda järgmisest:

 1. rikud või väidetavalt rikud käesolevat Lepingut täielikult või osaliselt;
 2. seoses Home Games reeglistiku mis tahes rikkumisega või üleastumisega või väidetava rikkumisega sinu poolt, mis tahes seadusega või kolmanda isikupoole õiguste;
 3. igasugune sinu Petturlik käitumine või väidetav Petturlik käitumine, mis oli seotud Home Gamesiga; ja
 4. sinu või kellegi teise poolne Home Games kasutamine kasutades sinu Sisselogimise tõendeid, kas sinu volitusel või mitte.
13.2

Mitte mingil juhul, sealhulgas hooletuse tõttu, ei vastuta PokerStars eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest (sealhulgas saamata jäänud ettevõtte kasum, äri katkemine, kadumaläinud äri informatsioon või muu rahaline kaotus), mis tuleneb või on seotud käesoleva Lepinguga, isegi kui PokerStarsil oli eelteadmisi selliste kahjude võimalusest või kui selline kahjum oli mõistlikult ettenähtav.

13.3

Miski käesolevas lepingus ei piira isiku vastutust isikliku hooletuse tõttu tekkinud vigastuse või surmajuhtumi, sihiliku või kuritahtlikku hoolimatuse tõttu tekkinud kahjumi ega osapoole läbi viidud pettuse või varguse eest.

14. ESMAJÄRGULISUS
14.1

Kui seoses Home Games kasutamisega tekib vastuolu käesoleva Lepingu ja sinu Partner Lepingu vahel punktides 6 ja 7, on sinu Partner Leping selliste konfliktide puhul ülim.

15. MUUDATUSED
15.1

PokerStars jätab endale õiguse Lepingut või selle mis tahes osi igal ajal täiendada või muuta ning täiendused hakkavad sulle kehtima 14 päeva pärast, kui see on Saidile üles pandud. Seetõttu soovitame sul külastada Saiti regulaarselt ja kontrollida uuendatud Lepingu versiooni. Sinu jätkuvat Saidi kasutamist võetakse lepingus tehtud muudatustega nõustumisena.

16. VALITSEV SEADUS
16.1

Nii antud Leping kui sellega kaasnevad punktid lähtuvad ning on vastavuses Mani saare seadusandlusega. Annad tagasivõtmatu nõusoleku, arvestades allpool sätestatut, et Mani saare kohtutel on erandlik kohtualluvus Lepinguga seotud ja sellest tulenevate mis tahes nõuete, vaidluste või lahkarvamuste lahendamiseks. Samuti loobud tagasivõtmatult igasugustest õigustest vaidlustada Mani saare kohtute poole pöördumine ning väitest, et menetluse toimumise koht on ebasobiv või et neil kohtutel puudub pädevus antud asjas. Mitte miski käesolevas sättes ei piira PokerStarsi õigust alustada sinu vastu menetlust mõnes teises pädevas kohtus, samuti ei välista menetluse alustamine ühes või teises pädevas kohtus menetluse alustamist mõnes teises pädevas kohtus, hoolimata sellest, kas need menetlused toimuvad üheaegselt või mitte, kui vastavas piirkonnas kehtiv seadus seda lubab.

17. LAHUSUS
17.1

Kui mõni Lepingu säte on või muutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või mõnes jurisdiktsioonis ebaseaduslikuks, ei mõjuta see teiste sätete kehtivust ega täitmisele kuuluvust selles jurisdiktsioonis ega ühegi Lepingu sätte kehtivust või täitmisele pööratavust teistes jurisdiktsioonides. Kui mõni säte on kehtetu, kuid oleks kehtiv kui mingi osa sättest kustutataks või muudetaks, vaadatakse säte üle ning tehakse vajadusel vajalikud muudatused.

18. LEPINGU ÜLEANDMINE
18.1

PokerStars jätab endale õiguse anda Leping tervikuna või osaliselt üle igal ajal ilma ette teatamata. Kasutajal ei ole lubatud loovutada ega üle anda oma Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi.

19. MITMESUGUST
19.1

Kui PokerStars loobub mõne Lepingu sätte rikkumise (otsese või kaudse) eest nõude esitamisest (sh kui PokerStars ei nõua Lepingu mis tahes sätte ranget ja sõnasõnalist täitmist või järgimist), siis ei tähenda see seda, et PokerStars loobub ka tulevikus nõude esitamisest Lepingu sama sätte või teiste sätete rikkumise eest.

19.2

Välja arvatud PokerStarsi grupi ettevõtted, mitte miski selles lepingus ei loo ega anna mingeid õigusi ega muid hüvesi ühelegi inimesele, kes ei ole ühinenud selle Lepinguga (sealhulgas mis tahes sinu Klubi juht või Liige peale sinu).

19.3

Mitte miski selles Lepingus ei loo ega tähenda meievahelist töövõtu lepingut, partnerlust, esindussuhet, agendisuhet, usalduskokkulepet, usaldussuhet ega ühisettevõtet.

19.4

See Leping kujutab endast täielikku meievahelist mõistmist seoses Home Games lahendusega ning asendab kõiki varasemaid meievahelisi samasisulisi kokkuleppeid seoses Home Games lahendusega.

19.5

Pead esitama täieliku ja tõese informatsiooni andmetest, mida PokerStars nõuab seoses Home Games kasutamisega ja kui oled Klubi juht, siis sinu Klubi Liikmete Home Games kasutamisega. Kõiki esitatud andmeid töödeldakse vastavalt Privaatsuspoliitikale.

19.6

Juhul kui Lepingu tõlkeversioonide vahel esineb erinevusi, lähtutakse Lepingu inglise keelsest versioonist.